top of page
Senior Computer Class

Кои сме ние?

„САНИСОФ” ЕООД е дружество  създадено през 2003 г. и регистрирано по Търговския закон, а от 2019 г. приема и нова насока на действие: ЦПО „САНИСОФ” - професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица по професия електромонтьор, специалност „Електрически инсталаци”.

Our Services

Какво предлагаме

Център за професионално обучение: Обучения  с придобиване на степен на професионална квалификация, както и придобиване на квалификация по част от професия, актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация по следните професии и специалности

Професия 
"Електромонтьор"

  • Електрически машини и апарати

  • Електроенергетика

  • Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

  • Електрически инсталации

bottom of page